2016/11/23

TURISMOA PARTE ZAHARREAN EZTABAIDA • Astelehenean, Azaroak 28
 • 19etan
 • San Jeronimoko KRIPTAN
Parte hartzen dute:
 • Nerea Kamio, Turismo ikertzailea
 • Oscar García, Turismo graduatua
 • Miren Urkixo, Irakaslea. UPV/EHU


Urtez urte Alde Zaharrak turista eta bisitarien langa gainditu egiten du.

Alde Zaharra 6.080 biztanle dituen auzoa da eta ostalaritza-establezimenduz gainezka (210) eta apartamentu-turistikoz eta ostatuz beteta dago (180). Hotel eskaintza nabarmen ari da gora egiten.

Turistei ostatu emateko kontrolik gabeko etxebizitzak ugaritzen ari dira eta bitartean, etxebizitzen salneurriek gora egin dutenez, turistak bertako bizilagunak ordezkatzen ari dira.

Gazteentzako etxebizitzen eskasiak, besteak beste, auzoa ez dela biziberritzen ari erakusten du.
Bertako merkataritzaren ordez gero eta turistentzako denda gehiago

Gure kale, etxe eta atarietako zaratak dagokigun atseden eskubidea oztopatzen du.

Alde Zaharra gainezka dagoen leku bihurtzen ari dela gero eta zabalduago dagoen irudipena da. Auzotarrentzako, bere kultura eta hizkuntzarekiko, euskararekiko, arrotz bihurtzen ari dela nabarmen geratzen ari da.

Alde Zaharra arriskuan jarriko ez duten neurriak hartzeko garaiz ote gabiltza?

Alde Zaharra salgai dago?

Zer diote auzoko bizilagunek?

Zer nolako bitarteko jarriko ditu Udalak desorekak zuzentzeko eta Alde Zaharrak bizitzeko auzoa izaten segi dezan bermatzeko?


EL TURISMO A DEBATE EN LA PARTE VIEJA

 • Lunes 28 de noviembre de 2016
 • A las 19 horas
 • En la CRIPTA de la c/ San Jerónimo
Participan:
 • Nerea Kamio, Investigadora de turismo
 • Oscar García, Graduado en turismo
 • Miren Urkixo, Profesora. UPV/EHU

Año tras año la Parte Vieja bate records de turistas y visitantes.
 
La Parte Vieja es un barrio de 6.080 habitantes saturado de establecimientos hosteleros (210), de apartamentos turísticos (180) y de pensiones (53). Y la oferta hotelera se incrementa de forma notable.
 
Cada vez se ofrecen más viviendas sin control para alojar turistas, mientras se encarece el precio de la vivienda y se sustituye a los habitantes del barrio por turistas.
 
La falta de viviendas para jóvenes es un indicador, entre otros, de que el barrio no se regenera.
 
El comercio local es sustituido por tiendas para turistas.
 
El ruido en nuestras calles, casas y portales impide el derecho al descanso. 

La percepción de que la Parte Vieja es un espacio saturado, cada vez más ajeno para sus habitantes, su cultura e idioma, el euskara, es un hecho más que evidente.

¿Estamos a tiempo de adoptar soluciones sin poner en peligro la Parte Vieja?

¿Está en venta la Parte Vieja?

¿Qué opinan sus habitantes?

¿El Ayuntamiento qué instrumentos va a poner en marcha para corregir los desequilibrios y garantizar que la Parte Vieja siga siendo un barrio residencial?