2015/11/11

ESPAZIO PUBLIKOKO OKUPAZIO ORDENANTZA (TERRAZETAKO) BETEARAZTEKO UDALAREN GELDITASUN INSTITUZIONALAK PARTE ZAHARRA KALTETZEN DU LARRIKI


Terraza Ordenantza ez betetzearen ondorioz joan den maiatzetik 2015eko abuztura arte elkarteak lau salaketa sakon erregistratu ditu eta orain arte ez dugu Udalaren erantzunik jaso.
Udalaren aldetik erantzunik ez jaso izanak eta salatutako arazoen erreintzidentziak ondorio larriko gelditasun instituzional kezkagarria islatzen dute Parte Zaharreko bizikidetasunerako.
Gelditasun honek, hala ere, ez du beste auzoetan isla bera, beste auzo batzuei erreparatuz gero, udal-arduradunen portaerak neurri bikoitza duela erakusten baitu.
Parte Zaharrean, utzikeriagatik edo beste alde baterantz begiratzen delako, egiten “uzten den” bitartean, hiriko beste auzo batzuetan indarrean dauden ordenantzen arabera jokatu behar da.
Hala ere, agertokia uste baino okerragoa da.
Ordenantza argi eta garbi hausten duten terrazak, udal-teknikarien iritziaren aurka, salbuespenezko eran baimentzen dira.  Ijentea kaleko Udaletxearen aurrean dagoen S/Na PUBEKO terraza, gaurko Udal Gobernuak bermatutako bidegabekeria horren adibide tamalgarria da, egun funtzionatzen jarraitzen duen terraza baten adibide tamalgarria, alegia.

LA INACCIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ORDENANZA DE OCUPACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO (TERRAZAS) PERJUDICA GRAVEMENTE A LA PARTE VIEJA.

Desde el pasado mes de mayo hasta agosto de 2015 la asociación ha registrado cuatro denuncias –exhaustivas-  por los incumplimientos de la Ordenanza de Terrazas sin que hasta la fecha tengamos una respuesta del Ayuntamiento.

La falta de respuesta por parte del Ayuntamiento y la reincidencia de los problemas denunciados reflejan una inacción institucional preocupante de consecuencias graves para la convivencia en la Parte Vieja.

Esta inacción, además, muestra el doble rasero del comportamiento de los responsables municipales respecto a otros barrios de la ciudad.
Mientras en la Parte Vieja “se deja hacer”, por dejadez o porque se mira hacia otro lado, en otros barrios de la ciudad se interviene acorde a las ordenanzas vigentes.
Sin embargo el escenario es aun peor.
Se autorizan terrazas de forma excepcional que contravienen de forma clara la Ordenanza, en contra de la opinión de los técnicos municipales. La terraza del PUB S/N, frente al propio Consistorio en la calle Ijentea, es un ejemplo lacerante de esa arbitrariedad avalada por el gobierno municipal actual. Terraza que hasta la fecha continúa funcionando.

No hay comentarios:

Publicar un comentario